نفوس کشور ۳۳،۶ میلیون تخمین شده است

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، برآورد نفوس سال ۱۴۰۰ کشور را انجام داده و آن را ۳۳،۶ میلیون تن تخمین کرده است.

بر اساس این برآوردی که توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات؛ امروز منتشر شده است، مجموع نفوس کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۳,۶ ميليون تن برآورد شده است که از جمله حدود ۱۷,۱ میلیون تن (۵۱,۰ فیصد) آن‌را مردان و حدود ۱۶,۵ میلیون تن (۴۹,۰ فیصد) آن را زنان تشکیل می‌دهند.

منبع افزوده است که در سال ۱۴۰۰ از جملۀ ۳۳,۶ میلیون تن نفوس کشور، ۲۳,۸ میلیون تن (۷۰,۸ فیصد) نفوس دهاتی، ۸,۳ میلیون تن (۲۴,۷ فیصد) نفوس شهری و ۱,۵ میلیون تن (۴,۵ فیصد) نفوس کوچی می‌باشد.

در خبرنامه آمده است که برآورد نفوس کشور در سال ۱۴۰۰، به تفکیک واحدهای اداری، شهری، دهاتی و جنس با در نظرداشت موازین و تخنیک‌های علمی دموگرافیکی برآورد شده است، که در برگیرنده ۳۴ ولایت (۳۶۴ ولسوالی اصلی، ۲۴ ولسوالی موقت و ۳۴ مرکز ولایت) می‌باشد.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات افزوده است که در این برآورد، ۶۶ شهر کشور نیز شامل ۴۲۲ واحد اداری بوده و نفوس سال ۱۳۸۳ به‌حیث سال اساس، در نظر گرفته شده است.

منبع گفته است که نشریه برآورد نفوس سال ۱۴۰۰ کشور، وضعيت نفوس کشور را نشان داده و دســترسی آسان به معلومات نفوس را به نهادهای ملی و بین‌المللی جهت ساختن پاليسی‌ها، پروگرام‌ها و اتخاذ تصاميم بزرگ فراهم می‌نماید. ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا با مساعد شدن شرایط، سرشماری نفوس کشور را انجام داده و ارقام جدید و جامع‌ را به‌دسترس استفاده کنندگان قرار دهد.

طبق معلومات نشر شده توسط اداره ملی احصائیه؛ ولایت کابل دارای ۵،۳ میلیون نفوس، پروان ۷۵۱ هزار، میدان وردک ۶۷۱ هزار، لوگر ۴۴۲ هزار، لغمان ۵۰۲ هزار، پنجشیر ۱۷۲ هزار، بغلان یک میلیون، بامیان ۵۰۴ هزار، غزنی یک میلیون و ۳۸۶ هزار، پکتیکا ۷۸۹ هزار، پکتیا ۶۲۲ هزار، خوست ۶۴۷ هزار، کنر ۵۰۸ هزار، نورستان ۱۶۶ هزار، بدخشان یک میلیون و ۷۲ هزار، تخار یک میلیون و ۱۱۳ هزار، کندز یک میلیون و ۱۶۰ هزار، سمنگان ۴۳۸ هزار، بلخ یک میلیون و ۵۴۳ هزار، سرپل ۶۳۲ هزار، غور ۷۷۷ هزار، دایکندی ۵۲۴ هزار، ارزگان ۴۴۳هزار، زابل ۳۹۱هزار زره، کندهار یک میلیون و ۴۳۱ هزار، جوزجان ۶۱۳ هزار، فاریاب یک میلیون و ۱۲۹ هزار، هلمند یک میلیون و ۴۷۲ هزار، بادغیس ۵۵۹ هزار، هرات دو میلیون و ۱۸۷ هزار، فراه ۵۷۳ هزار، نیمروز ۱۶۶ هزار، ننگرهار یک میلیون و ۷۵۳ هزار تن تخمین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا