آموزشافغانستان

مقام سازمان ملل از وجود اختلاف نظر طالبان در مورد آموزش دختران خبر داد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در مجمع دوحه اظهار داشت که طالبان در مورد سیاست‌گذاری آموزشی دختران اختلاف نظر دارند.

او با اشاره به برکناری وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان گفت، این مقام به دلیل حمایت از تحصیل دختران در مکاتب جداگانه برکنار شد.

بنت تصریح کرد، ملاقاتی که با وزیر برکنار شده داشته حاکی از آن بود که او بر تحصیل دختران در فضای جداگانه تاکید می‌کرد.

اما افزود این مقام طالبان ظاهرا از سوی گروه‌های تندروتر مورد انتقاد قرار گرفته و از مقام خود برکنار شد.

گزارشگر سازمان ملل با اشاره به اظهارات متضاد طالبان در مورد آموزش دختران گفت این گروه در مورد این مسئله اتفاق نظر ندارند.

این در حالی است که طالبان هنوز هیچ برنامه زمانی مشخصی برای بازگشایی مکاتب دختران اعلام نکرده است.

دکمه بازگشت به بالا