افغانستاناقتصاد

اوچا سه میلیارد دالر برای ارایه کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ به افغانستان درخواست کرد

اداره هماهنگ کننده‌ی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) برای ارایه‌ کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ سه میلیارد دالر برای افغانستان درخواست کرده و تاکید کرده که این کشور در میان پنج کشوری است که بیشترین نیاز به کمک‌های بشری را دارد.

اوچا روزدوشنبه، بیستم قوس با نشر گزارشی گفته که این اداره برای فعالیت‌‌های بشردوستانه در شماری از کشور‌ها به شمول افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۴۶.۴ میلیارد دالر کمک نیاز دارند.

بر اساس گزارش این سازمان حدود ۱۸۱ میلیون نفر در ۷۲ کشور در سال ۲۰۲۴ برای دریافت کمک‌های بشردوستانه مشخص شده است.

به گفته این اداره کاهش حمایت‌ها سبب شکاف در بودجه سال جاری شده و میلیون‌ها تن را از دسترسی به خدمات محروم کرده است.

همچنین مارتین گریفتیس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه با ابراز نگرانی از تامین نشدن بودجه سال آینده تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه با گرسنگی مبارزه کرده و جان افراد را نجات می دهد.

به گفته او حمایت‌های جامعه‌ی بین المللی مطابق به نیاز‌های نبود و درصورتی نرسیدن کمک به افراد آسیب‌پذیر در سال آینده مردم هزینه آن را با جان خود خواهند پرداخت.

آمار‌های این اداره نشان می دهد که حدود ۲۵۸ میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه بوده که میزان آواره‌گی در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس آمار‌های این سازمان بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

پیش از این نیز شماری از نهاد‌های بشردوستانه از افزایش فقر و میزان گرسنگی میان مردم در افغانستان هشدار داده بود.

 

دکمه بازگشت به بالا