جهانحقوق بشرزندگی

قبرس نزدیک به صدهزار یورو به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد

اداره هماهنگ کننده‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده که قبرس ۹۸ هزار و ۴۶۸ یورو به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

اوچا روزچهارشنبه، بیست‌ودوم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که این کمک‌ها در بخش‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است.

به گفته این اداره قبرس از سال ۲۰۲۱ به این‌سو بیش از ۱۷۷ هزار یورو به صندوق بشر دوستانه افغانستان کمک کرده است.

گفتنی است که اوچا ر‌وزگذشته اعلام کرده بود که برای ارایه کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ به افغانستان سه میلیارد دالر نیاز است.

بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل افغانستان در میان پنج کشوری قرار دارد که بیشترین نیاز‌ به کمک‌های بشری را دارد.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این نیز از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر کمک‌های فوری به رسیدگی به نیازمندان در کشور تاکید کرده بود.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

ازسوی هم ، فقر و بیکاری و اخراج نزدیک به ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستان از پاکستان همزمان با فرا رسیدن فصل سرما میزان نیازمندی‌های مردم را افزایش داده است.

 

دکمه بازگشت به بالا