افغانستانپناهندگانجهان

بیش از سه‌هزار مهاجر افغان در یک روز از ایران و پاکستان اخراج شدند

در ادامه روند اخراج اجباری شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران، وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست از بازگشت بیش از سه هزار مهاجران افغان از کشورهای پاکستان و ایران خبر داده است.

این وزرات روز پنجشنبه، بیست و سوم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته است که حدود یک هزار و۲۳۶ تن از مهاجرین اهل افغانستان به تاریخ (۲۲قوس) دوباره به کشور برگشت نمودند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افزوده است که این تعداد مهاجرین به صورت جبری از سوی کشور پاکستان دوباره به کشور اخراج و برگشت داده شدند.

با این حال وزارت امور مهاجرین تصریح کرده است که این تعداد مهاجرین مقیم پاکستان پس از اخراج از سوی پاکستان از طریق گذرگاه سپین بولدک و تورخم وارد کشور شدند.

در همین حال وزارت امور مهاجرین همچنان از اخراج یک هزار و ۸۳۵تن از مهاجرین افغان از کشور ایران خبر داده است.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی اسلام قلعه گفته است که این تعداد مهاجرین به تاریخ ۲۳ قوس از طریق مرز اسلام قلعه هرات وارد افغانستان شدند.

این وزارت تصریح کرده است که خانواده‌ها و مجردین شامل افراد عودت کننده می‌باشد.

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا