پناهندگاننگاه‌ها

نبود زمینهٔ کار مناسب یکی از چالش‌های زنان مهاجر افغانستان در ایران

میلیون‌ها مهاجران افغانستان با شرایط دشوار اقتصادی در ایران زنده‌گی می‌کنند که بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود یک سوم آن را زنانی تشکیل می‌دهد که زمینه اشتغال برای آنان محدود است.

اصفه استانکزی ، فعال حقوق زنان در ایران در صحبت با خامه‌پرس گفت که مهاجران غیرقانونی در ایران با خطر اخراج «اجباری» قرار داشته و عمده‌ترین محدودیت‌ در برابر آنان ممنوعیت آموزش و اشتغال است.

به گفته استانکزی، زنان مهاجر در ایران بیشتر به مشاغلی که در خانه‌ها صورت می‌گیرد مثل خیاطی مصروف کار هستند که به باور این فعال حقوق زنان این مسئله مرتبط به محدودیت‌های «اشتغال‌زایی»و مسایل «فرهنگی» است.

ازسوی‌هم روزنامه هم‌مهین در ایران با نشر گزارشی تحت عنوان «زنان مهاجر؛ کارگران نامرئی» تاکید کرده که زنان مهاجر افغانستان در ایران با دست‌مزد‌های کم در کارگاه‌های زیرزمینی به کار گرفته می‌شوند.

بر اساس این گزارش پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی ورود زنان مهاجر افغانستان به دلیل محدودیت‌های آموزش بیشتر شده است.

آمار‌های غیررسمی نشان می دهد که حدود ۴ تا ۵ میلیون مهاجر که ۹۰ درصد آنان مهاجران افغانستان هستند در ایران زندگی می کنند که از این میان ۴۱ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین استانکزی با اشاره به اینکه محدویت‌های خانواده‌گی و جامعه مهاجر مشکلات را برای زنان در ایران ایجاد کرده تاکید می کند که «زمینه اشتغال برای زنان در ایران مناسب نیست».

او می افزاید که حدود پنج میلیون مهاجران افغانستان در ایران زندگی می کند که فقط یک میلیون آن مهاجران ثبت شده هستند.

این فعال حقوق زن یکی از علت‌های مهاجرت زنان به ایران را محدویت‌های آموزش در برابر زنان در افغانستان و رفتن به کشور‌های اروپایی می‌داند.

او می‌افزاید که برای رسیدگی به مشکلات زنان مهاجران در ایران نهاد حقوقی وجود نداشته و تنها در این زمینه اداره اتباع و شورا‌ی‌های مردمی همکاری می کند.

این در حالی است بر اساس گزارش‌ رسانه‌های ایرانی زنان مهاجر افغانستان فعالیت قابل توجهی در بخش تولید در ایران دارند اما در عرصه‌های عمومی هنوز پذیرش زنان مهاجر افغانستان فراهم نیست.

به گفته خانم استانکزی نهاد‌های حقوق بشری در ایران برای رسیدگی به چالش‌های مهاجران افغانستان فعالیت نکرده‌اند.

گفتنی است که روزنامه‌ ایرانی به زندگی یک زن مهاجر افغانستان اشاره کرده که نشان می دهد او با گذراندن بیست سال عمرش در مشاغل مختلفی از جمله قالین بافی، پرستاری بیماران، نقاشی ساختمانی کار کرده اما به دلیل نداشتن اقامت کارش را از دست داده است.

ایران که از دهه‌ها میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستان است که محدودیت‌های زیادی در برابر خانواده‌های مهاجر افغانستان وضع کرده که این امر آنان را در طول سال‌های متمادی مجبور به کار‌های شاقه و مزد اندک کرده است.

در همین حال روند اخراج خانواده‌های مهاجر افغانستان از ایران در حال افزایش است که در تازه ترین مورد وزیر خارجه این کشور تاکید کرده که ایران‌ مانند گذشته نمی تواند برای مهاجران افغانستان خدمات ارایه کند.

 

دکمه بازگشت به بالا