افغانستانپناهندگان

بازگشت بیش از یک هزار مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان

همزمان با تشدید روند اخراج شهروندان اهل افغانستان از کشور ایران و پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان حکومت سرپرست اعلام کرده است که بیش از یک هزار مهاجرین اهل افغانستان مقیم ایران و پاکستان دوباره به کشور برگشت نمودند.

این وزارت روز یک‌شنبه،بیست‌وششم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس به نقل از ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از برگشت 557 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان خبر داده است.

وزارت امور مهاجرین افزوده است که این تعداد مهاجرین به تاریخ (25 قوس) وارد کشور شدند.

با این حال وزارت امور مهاجرین افزوده است که مهاجرین یاد شده پس از اخراج از کشور پاکستان از طریق گذرگاه تورخم ولایت ننگرهار وارد کشور شدند.

آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار گفته است که 104 خانواده که شامل 557 تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند.

این درحالی است که وزارت مهاجرین همچنان اعلام کرده است که 787 نفر مهاجر اهل افغانستان مقیم ایران به تاریخ(25 قوس) ماه جاری از طریق مرز اسلام‌قلعه ولایت هرات وارد کشور شدند.

آمریت سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات افزوده است که افراد مذکور شامل خانواده‌ها و مجردین می‌باشند.

اخیرا موج اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران افزاش چشمگیر داشته است.

 

دکمه بازگشت به بالا