افغانستان

کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد تصمیم‌گیری در مورد نمایندگی دایمی افغانستان را به تعویق انداخت

کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دایمی افغانستان را تا زمانی که مجمع عمومی تصمیم نهایی بگیرد، به تعویق می‌اندازد.

این کمیته اظهار داشت که دو مکاتبه مختلف در مورد نمایندگی دایمی افغانستان دریافت کرده است.

به گفته مسوولان این کمیته، یکی از آن‌ها از سوی نصیر احمد فایق، شارژ دافیر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل بوده و دیگری توسط وزارت خارجه طالبان ارائه شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل پس از ۱۸ دسامبر به صورت نهایی در مورد این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شده‌اند، این سومین بار است که سازمان ملل تصمیم‌گیری در این زمینه را به تعویق می‌اندازد.

طالبان خود را حاکم مطلق کشور دانسته و تاکید دارند که یک حکومت همه‌شمول و مورد پذیرش مردم را در این کشور ایجاد کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا