افغانستاناقتصاد

فساد اخلاقی در طالبان؛ ده‌ها جنگجوی طالب در زندان پلچرخی محبوس هستند

منابعی به خبرگزاری‌های خارجی و داخلی گفتند که حدود دو هزار و ۵۰۰ جنگجوی طالبان به اتهام جرائمی مانند زنا، لواط، تجاوز جنسی و قتل در زندان پلچرخی نگه داشته می‌شوند.

یک منبع وزارت داخله طالبان تایید کرد، افرادی به نام طالبان جرم مرتکب شده‌اند اما الزاما عضو این گروه نیسته‌اند.

با توجه به اینکه در افغانستان امروزه هیچ نظارتی بر رفتار اعضای طالبان وجود ندارد، احتمال اقدامات خودسرانه آن‌ها به‌ویژه در مناطق دورافتاده بسیار زیاد است.

طبق این گزارش، تعداد زندانیان تالبی که به جرم‌های مختلف بازداشت شده‌اند بسیار بیشتر از آن است که طالبان اعلام می‌کند.

در عین حال، طی دو سال گذشته بیشتر از دو هزار نفر به دلیل دیدگاه‌ها مخالف، فعالیت‌های فرهنگی و حقوق بشری در زندان‌های طالبان محبوس شده‌اند، اما این گروه هرگونه نقض حقوق بشر را رد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا