پناهندگان

نماینده زنان سازمان ملل؛ مهاجرت برای افغان‌ها یک انتخاب نیست

نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفت، مهاجرت برای بسیاری از افغان‌ها انتخابی نیست.

الیسون داودیان تاکید ورزید که خود فرزند مهاجرانی است که مهاجرت تصمیم آنان بوده، اما برای بسیاری از زنان و دختران افغان، مهاجرت هیچگاه تصمیم و انتخاب نبوده و مجبور به این کار شده‌اند.

سازمان ملل نیز اعلام کرده که از ماه اکتبر تاکنون، حدود ۸۰ فیصد از مهاجرانی که به کشور خود بازگشته‌اند، زنان و کودکان هستند که نشان از شدت مهاجرت آن‌ها دارد.

مسعوده کوهستانی که به ایران مهاجرت کرده گفت، با وجود زنده‌ بودن فیزیکی، زندگی ندارد و آینده‌ای نمی‌بیند.

بی‌بی‌زینب هم که با خانواده‌اش به ایران آمده، با وجود داشتن مدارک نمی‌تواند فرزندانش را به مکتب بفرستد.

این زنان گفتند تهدیدهای امنیتی و بی‌ثباتی اقتصادی دلیل مهاجرت آن‌هاست اما در مهاجرت با چالش‌های بسیاری روبرو هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا