افغانستان

وزارت خارجه آمریکا نسبت به سفر به افغانستان هشدار داد

وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای از تمامی شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند.

وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای از تمامی شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند.

در این اعلامیه آمده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد گروه‌های دهشت‌فگن مختلفی در افغانستان فعال هستند.

در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که طالبان پیشینه بازداشت غیرنظامیان به ویژه اتباع خارجی را دارند و ممکن است خارجی‌ها را مورد شک قرار دهند.

همچنین هشدار داده شده که حتی با وجود ثبت‌نام در مراجع تجاری نیز خطر بازداشت وجود دارد و نیروهای طالبان به هیچ قانونی پایبند نیستند.

علاوه بر این، افزوده شده که بازداشت‌ها ممکن است طولانی شوند و بازداشتی‌ها در بند دسترسی محدودی به درمان و تماس با خانواده دارند.

وزارت خارجه همچنین اعلام کرد که تعداد شهروندان آمریکایی در بند طالبان را اعلام نمی‌کند، اما تمام تلاش خود را خواهد داشت تا زندانیان آمریکایی را از بند این گروه رها کند.

دکمه بازگشت به بالا