پناهندگانجهان

دولت کانادا 339 شهروند اهل افغانستان را از پاکستان به کانادا انتقال داد

در ادامه روند انتقال شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان به کانادا، اداره مهاجرت این کشور اعلام کرده است کهبه تازگی‌339 پناهجوی اهل افغانستان را در یک پرواز چارتر به کانادا انتقال داده است.

اداره مهاجرت این کشور روز چهار‌شنبه، بیست‌و نهم قوس در صفحه ایکس اعلام کرده است که حدود 339 تن از مهاجرین اهل افغانستان از کشور پاکستان در یک پروزا چارتر به شهر تورنتو کانادا انتقال داده شدند.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا افزوده است که مهاجرین یاد شده در 40 محل در مناطق مختلف کشور کانادا به ویژه ویندسور، کلگری و سنت‌جونز جابجا خواهند شد.

این درحالی است که به تاریخ ( 15 دسامبر ) نیز دولت کانادا اعلام کرده بود که 338 شهروند اهل افغانستان در یک پرواز چارتر از کشور پاکستان به کانادا منتقل شدند.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا افزوده که روند بررسی درخواست‌های پناهندگی از قبل دریافت شده و واجد شرایط همچنان ادامه دارد.

گفتنی است که پس از افزایش اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان، کانادا روند انتقال مهاجرین را به آن کشور شدت بخشیده است.

 

دکمه بازگشت به بالا