افغانستان

نماینده افغانستان در سازمان ملل رویکرد جهان در برابر طالبان را ناکافی دانست

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان انتقاداتی را مطرح کرد.

او از رویکرد جهانی به مساله افغانستان انتقاد کرد و گفت، این رویکرد تاکنون پاسخگو نبوده است.

آقای فایق تاکید کرد، سازمان ملل، شورای امنیت و شرکای بین‌المللی باید بر سر یک رویکرد هماهنگ در مورد افغانستان توافق پیدا کنند.

وی از پیام اصلی گزارش سازمان ملل مبنی بر غیرقابل پذیرش بودن وضع جاری در افغانستان استقبال کرد و بر لزوم تصمیم‌گیری درست در خصوص این کشور و وضعیت بحرانی آن تاکید ورزید.

سرپرست نمایندگی افغانستان همچنین خواستار آن شد که زنان باید در تصمیم‌سازی‌ها حضور فعال داشته باشند.

آقای فایق در انتها اذعان کرد، صدای مردم افغانستان علیه طالبان بلند شده است و هیچ سازشی در مورد حقوق آنان نمی‌توان انجام داد.

 

دکمه بازگشت به بالا