افغانستانجهانحقوق بشر

جایزه یک نهاد هندی به منظور ترویج تساوی جنسیتی در رسانه‌ها به دو خبرنگار افغانستان اهدا شد

نهاد هندی پاپیولشن فرست اعلام کرده که فتانه بیات، مستند‌ساز و مینه حبیب،خبرنگار افغانستان به دلیل انعکاس وضعیت زنان جایزه ترویج تساوی جنسیتی (لادلی) را بدست آورده‌اند.

مینه حبیب، خبرنگار افغانستان در صحبت با خامه‌پرس می گوید که بیشترین قشر آسیب‌پذیر در افغانستان زنان به ویژه خبرنگاران زن هستند که به گفته او در حالی که بسیاری از خبرنگاران کشور را ترک هنوز‌هم زنانی هستند که از شجاعت نشان داده‌‌اند و در بخش اطلاع رسانی به مردم کار می کند.

خانم حبیب می افزاید در شرایط فعلی که آزادی بیان و رسانه‌ها محدود شده و خبرنگاران با چالش‌های زیادی به کار شان ادامه می دهند او نیز چندین باری به دلیل نشر گزارش‌های تحقیقی اش با تهدید مواجه شده است.

به باور خانم حبیب مسلک خبرنگاری پر از خطرو تهدید است و از خبرنگاران دیگر می خواهد تا شجاعت، مبارزه برای عدالت و ارزش‌های آزادی بیان دست نکشند.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بیشتر زنان از ترس و هراس از خانه‌های شان بیرون نمی شدند اما او در انعکاس از وضعیت زنان تلاش کرده که حتا به گفته او «به خاطر نشر گزارش تحقیقی همواره مورد تهدید قرار داشتیم، و حتا تهدید به مرگ شدیم.»

او که در رسانه‌های مختلف در بخش خبرنگاری کار کرده است تاکید می کند که از سال ۲۰۰۶ گزارش‌های تحقیقی درباره وضعیت زنان در افغانستان تهیه کرده که با تاسیس روزنامه رویداد نیوز تلاش کرده تا در برابر چالش‌های فراروی خبرنگاران زن بایستد.

همچنین فتانه بیات، مستند‌ساز افغانستان است که در دوسال گذشته به منظور به تصویر کشیدن وضعیت زنان کار کرده و مورد استقبال قرار گرفته است.

خانم بیات با نشر پیامی تاکید کرده که «این جایزه برای من یک افتخار بزرگ است. من این جایزه را به همه زنان افغانستان تقدیم می کنم که برای برابری مبارزه می‌کنند.»

پاپیولشن فرست یک سازمان غیرانتفاعی هندی است که همه ساله از افراد و سازمان‌های که در زمینه آگاهی دهی جنسیتی در رسانه‌ها در کشورهای آسیای جنوبی فعالیت کرده‌اند قدردانی می کند.

 

دکمه بازگشت به بالا