آموزشافغانستان

طالبان: دختران و زنان می‌توانند بدون محدودیت سنی به مدارس دینی بروند

منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف طالبان به آسوشیتدپرس گفت، هیچ محدودیت سنی برای حضور دختران در مدارس دینی تحت نظارت این گروه وجود ندارد.

با این حال، این عضو طالبان گفت، مدارس دینی تحت کنترل طالبان باید مانند مکاتب باشند و دختران بزرگ‌سال نمی‌توانند با دختران خردسال در یک صنف حضور داشته باشند.

اما وی افزود، مدارس دینی خصوصی محدودیت سنی ندارند و دختران و زنان می‌توانند بدون محدودیت سنی در این مدارس به تحصیل بپردازند.

از سوی دیگر، رزا اوتونبایوا، رییس دفتر یوناما در افغانستان گفت، مدارکی در مورد حضور بیشتر دختران در مدارس دینی دریافت کرده است.

با این حال، نماینده سازمان ملل اضافه کرد که تا به حال کیفیت و استاندارد آموزش در این مدارس مشخص نشده است.

منتقدان بر این باورند که طالبان از طریق گسترش این مدارس، دامنه «شستشوی مغزی» را گسترش می‌دهد، در حالی که جزئیات محتوای درسی آن‌ها هنوز روشن نیست.

دکمه بازگشت به بالا