افغانستانپناهندگانزندگی

سازمان جهانی صحت از خطر افزایش پولیو در افغانستان خبر داد

همزمان با موج اخراج مهاجرین اهل افغانستان از پاکستان به کشور، سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که همزمان با بازگشت مهاجرین از کشور پاکستان خطر افزایش شیوع ویروس پولیو یا فلج اطفال در افغانستان افزایش یافته است.

سازمان جهانی صحت طی یک بیانیه‌ای در سی‌و هفتمین جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال گفته است که پس از بازگشت مهاجرین از کشور پاکستان به افغانستان خطر مبتلا شدن کودکان به این ویروس افزایش یافته است.

در بیانیه سازمان جهانی صحت آمده است که طی 4 ماه گذشته تا اکنون هیچ مورد مثبت و جدیدی از ویروس فلج اطفال یا پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده است اما در حال حاضر پس از بازگشت مهاجرین تهدیدی بیشتری وجود دارد.

از سوی هم کمیته اضطراری محو پولیو از فعال شدن طرح اضطراری پروگرام محو پولیو در افغانستان نیز خبر داد.

با این حال کمیته اضطافغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که ویروس فلج اطفال جان کودکان را تهدید می کند.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که ویروس فلج اطفال جان کودکان را تهدید می کند و تنها در بهار سال جاری از پنج مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در این کشور گزارش شده است اما پس از گذشت چندین ماه تا اکنون هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان گزارش نشده است

 

دکمه بازگشت به بالا