افغانستان

فرماندهی امنیتی کابل خطاب به نیروهای طالبان؛ مستقل از تاثیرات بیرونی عمل کنید

محمد ابراهیم، معاون فرماندهی امنیتی کابل در مراسمی که برای دانش‌آموختگی بیش از ۱۷۰ نیرو از مرکز آموزشی پلیس برگزار شده بود از این نیروها خواست تا در تطبیق احکام شرعی تحت تاثیر هیچ فرد یا گروهی قرار نگیرند.

او تاکید کرد که اهداف شرعی نباید به خاطر خوشی دیگران زیر سوال بروند و آن‌ها تنها مطیع خداوند هستند.

ابراهیم در ادامه از نیروهای جدید این گروه که به تازگی سند دانش‌آموختگی دریافت کرده‌اند خواست تا صورت، سیرت و لباسشان را با شریعت مطابقت دهند.

او تاکید کرد که نظام جدید با همکاری مردم به وجود آمده و وظیفه این نیروهاست که در خدمت مردم باشند.

طبق اطلاعات اعلامی از مرکز آموزشی پلیس کابل، پس از سرنگونی حاکمیت قبلی در افغانستان، بیش از ۶۰ دوره آموزشی برای نیروهای انتظامی برگزار شده است.

دکمه بازگشت به بالا