افغانستان

عضو صندوق امانی افغانستان؛ ادعای سوءاستفاده از پول‌های صندوق درست نیست

انوارالحق احدی، عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در گفتگو با رسانه‌ها ادعاهای مربوط به سوءاستفاده از پول این صندوق را رد کرد.

وی گفت، تاکنون هیچ نوع سوءاستفاده از مبلغ ۳.۵ میلیارد دالری این صندوق در سوییس صورت نگرفته است.

آقای احدی تصریح کرد، برای استفاده از هر مقدار پول این صندوق نیاز به موافقت همه اعضای هیئت مدیره است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

وی همچنین شرایط استفاده از این پول را تنها در صورتی دانست که طالبان اقدام به انجام یک کار مفید برای مردم کند.

این در حالی است که سازمان سیگار آمریکا بیان کرده بدون کنترل مناسب امکان دارد این پول به حمایت از طالبان برسد.

وخامت فقر در افغانستان باعث نگرانی بیشتری پیرامون استفاده صحیح از این مبلغ شده است.

گفتنی است، با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دولت آمریکا هفت میلیارد دالر از دارایی این کشور را برای جلوگیری از تسبط طالبان بر این سرمایه بلوکه کرده و سال گذشته نیمی از این مبلغ را به یک صندوق امانی در سوییس انتقال داد.

دکمه بازگشت به بالا