نگاه‌ها

جنرالان بازنشسته پاکستانی جنگ در شمال را مدیریت می‌کنند

شاهد عینی از فاریاب:
دو جنرال متقاعد پاکستانی جنگ را در شمال به خصوص در ولایت فاریاب فرماندهی و مدیریت می کنند. طالبان بومی این ولایت و ولایات همجوار پیش مرگان این جنگ اند و اما طالبان زیادی از ولایات دیگر مانند هلمند و اورزگان نیز به فاریاب آمده اند.

طالبان تانک ها و وسایط ثقیلۀ را که دیروز و پریروز از سرپل بدست آورده بودند به غورماچ انتقال دادند. چونکه بر طالبان منطقه اعتماد ندارند. آنها نگرانی و ترس دارند که طالبان منطقه و افراد ولسوالی های فاریاب که با طالبان یکجا هستند بر ضد آنها عمل کنند و سلاح ثقیل را بگیرند.

پول و عواید مختلف را طالبان منطقه جمع می کنند اما در آخر روز طالبان غیر منطقه می آیند و پول را از دست آنهامی گیرند و می روند. کسی حق اعتراض ندارد. چون شعار طالبان “امارت و اطاعت” است تمامی طالبان و مردمی که به قول آنها در ساحۀ امارت قرار دارند و زندگی می کنند، از امارت و فرمان قوماندانان امارت اطاعت بی قید و شرط و بدون چون و چرا دارند.

در گذشته شماری از طالبان اوزبیک وسایر ترک تبارها در فاریاب و برخی مناطق دیگر اکثرا با داعش یکجا شده بودند مگر آنها را دو باره به صف طالبان بسیج کردند. با وجود آن، زیاد فعال نیستند و طالبان به آنها زیاد اعتماد ندارند. این طالبان داعشی مستقیم از طرف isi و پاکستانی ها تمویل میشوند.

مارشال دوستم در ارسال کمک به فاریاب به مشکل روبرو است. هر چند امکانات جنگی سابق را در اختیار ندارد و در این مورد مشکلات داشت، اما در روزهای اخیر از راه ترکمنستان به اندخوی سلاح و مهمات به شبرغان رسید. ولیکن مارشال دوستم در فاریاب نسبت نبود قوای هوائی به مشکل جدی روبرو است. لذا فاریاب حمایت مادی و رهبری سابق را در عقب ندارد. طالبان آنجا را با آسانی تصرف خواهند کرد، و اگر اندخوی نیز به نفع طالبان سقوط کند.

اگر مارشال دوستم، استاد عطا و محقق با هم در جنگ علیه طالب متحدانه عمل کنند و نیروهای امنیتی و نظامی دولت با مدیریت درست بجنگند، طالبان به آسانی شکست می خورند و از فاریاب و ولایات شمال رانده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا