آموزشافغانستان

طالبان:نصاب تعلیمی مکاتب را «مطابق شریعت» تغیر دادیم

وزارت معارف امارت اسلامی به تازگی اعلام کرده است که نصاب تعلیمی مکاتب را از صنف اول تا صنف ششم مطابق شریعت اسلامی تغیر داده است.

منصور احمد حمزه، سخن‌گوی وزارت معارف حکومت سرپرست روز دوشنبه، بیست‌و پنجم جدی در یک مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی اعلام کرده است که این وزارت دروسی را که در خلاف با شریعت اسلامی بود را از نصاب تعلیمی حذف و جاگزین آن را مطابق شریعت اسلامی جا داده‌اند.

وی افزوده است که این وزارت تا اکنون در کتاب‌های صنف اول الی صنف ششم تغیرات ایجاد کرده اند.

از سوی هم در مصاحبه‌ای که سخنگوی وزارت معارف امارت اسلامی با رادیو تلویزوین ملی داشته است در مورد مضامین حذف شده معلومات ارایه نکرده است.

مسوولان در وزارت معارف امارت اسلامی درحالی از حذف و تغیر نصاب تعلیمی سخن‌ می‌زنند که پس از رویکار آمدن امارت اسلامی برای بار دوم در افغانستان زنان و دختران ار رفتن به مکاتب و دنشگاه‌ها ممنوع شده‌اند.

پیش از این مسوولان امارت اسلامی اعلام کرده بودند که زنان و دختران تا امر ثانی از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها ممنوع شده‌اند اما با گذشت بیشتر از دو سال هیچ تصمیم جدیدی در رابطه به بازگشایی مکاتب بالا تر از صنف ششم اتخاذ نشده است.

پیش از این مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در نشستی با “شورای عالمان و شماری از استادان مدرسه‌های دینی کابل” گفته بود که امارت اسلامی در چارچوب وزارت معارف، به مدرسه‌های دینی توجه خاص دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دو سال پس از بازگشت دباره امارت اسلامی بر افغانستان شمار مدارس دینی با توجه به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است و امارت اسلامی به دنبال ایجاد مدرسه‌های دینی و جهادی در کشور هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا