آموزشافغانستان

وزارت معارف حکومت سرپرست: علوم عصری از نصاب درسی حذف نشده است

‏وزارت معارف امارت اسلامی می‌گوید که علوم عصری از نصاب جدید آموزشی مکتب‌ها حذف نشده، بلکه اصلاحات به هدف استفاده بهینه از جدیدترین دستاوردهای علوم عصری در نصاب تعلیمی صورت گرفته است.
این وزارت، ناوقت روز پنج‌شنبه، ۲۸ جدی با نشر خبرنامه‌ی گفته که آوردن اصلاحات در نصاب آموزشی به معنی به حاشیه کشانیدن علوم عصری از نصاب جدید آموزشی نیست.
به گفته‌ی این وزارت، تغییر نصاب جدید آموزشی با درج آخرین پیشرفت‌های علوم عصری در کتاب‌های درسی مکتب‌ جریان دارد.
خبرنامه افزوده که در محتوای نصاب آموزشی مدرسه‌های دینی نیز از جدیدترین دست‌آوردهای علوم عصری کار گرفته خواهد شد.
وزارت معارف این معلومات را پس از آن ارائه کرد که منصور احمد حمزه، سخن‌گوی این وزارت اخیرا در یک برنامه تلویزیونی از تغییر نصاب تعلیمات ابتدایی معارف خبر داد.
سخنگوی وزارت معارف افزوده که نصاب تعلیمی مکاتب ابتدایی مطابق شریعت اسلامی تغیر داده شده و درس‌هایی که خلاف شریعت اسلامی بوده از نصاب تعلیمی حذف شده است.
به کفته این مسئول وزارت معارف امارت اسلامی، کار بالای بازبینی نصاب تعلیمی دوره متوسطه نیز از سوی کمیته تخنیکی جریان دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا