افغانستاناقتصاد

ماهانه حدود ۸۰ میلیون دالر از سوی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان فرستاده می‌شود

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هر ماه حدود ۸۰ میلیون دالر وجه نقد به صورت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌فرستد.

بنابر گزارش سیگار که مسوول نظارت بر کمک‌های آمریکا به افغانستان است، این پول نقد در هر ده تا ۱۴ روز یکبار وارد حساب ویژه سازمان ملل در یک بانک خصوصی می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد این پول به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان وارد نمی‌شود، اما منتقدان معتقدند طالبان در چگونگی مصرف آن دخالت دارند.

یک پژوهشگر آمریکایی نیز وضعیت افغانستان را به کره شمالی تشبیه کرد و گفت، استقلال نهادها در آن کشور زیر سوال است.

او همچنین توجیه ادامه کمک‌ها به افغانستان را زیر سوال برد و گفت تفاوتی میان این رفتار و به رسمیت شناختن طالبان نیست.

این افشاگری‌ها در حالی اتفاق افتاد که طالبان تصمیم گرفته است دیگر خبرهای مربوط به دریافت کمک‌ها را رسانه‌ای نکند.

لذا تاکید بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از سوی آمریکا در حالی باقی مانده که جزئیات آن زیر سوال است.

 

دکمه بازگشت به بالا