افغانستانپناهندگانجهان

سفر معاون قوه قضاییه ایران به افغانستان

معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه ایران با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی در کابل دیدار کرده است.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به دعوت افغانستان در رأس هیأتی به افغانستان سفر کرده است و با سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی دیدار کرده است.

در این دیدار هر دو طرف در مورد در خصوص طیفی از موضوعات مانند مقابله جدی با تروریسم و گروه‌های تکفیری و تشکیل کمیته مشترک قضائی بحث و گفتگو صورت گرفته است.

از سوی هم در گزارش رسانه‌های ایرانی همچنان آمده است که در این دیدار در مورد انتقال محکومان و استرداد مجرمین نیز گفتگو صورت گرفته است.

گفتنیست که در این دیدار کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی کشور ایران برای افغانستان در کابل نیز حضور داشته است.

هر چند در گزارش رسانه‌های ایرانی آمده است که این مقام ایرانی به دعوت رسمی امارت اسلامی به کابل سفر کرده است اما مسوولان امارت اسلامی تا اکنون در مورد سفر کاظم غریب آبادی چیزی نگفته است.

 

دکمه بازگشت به بالا