نگاه‌ها

پیشنهادی برای جوانان بدخشان

جوانان در بدخشان برای نجات از وضعیت فاجعه بار کنونی سرگردان اند. این سرگردانی در شوری که در فضاهای مجازی ایجاد کرده اند قابل لمس است. اما، یک نکته را همه فراموش کرده ایم که اساسی ترین کار برای این طیف با انگیزه و آگاه، یک مشت شدن و وحدت آن هاست.

جوانان-اعم از دختر و پسر- متاسفانه چون محاسن سفیدان برای خود گرفتاری های جانبی، ثانوی و سلیقوی ایجاد کرده اند، یکی در این جا و دیگری در آن جا برای اهداف و مقاصد حزبی، قومی، گروهی و حتی طبقاتی مشت می زنند. این وضیعت در شرایطی که بدخشان در آستانه ی تهدید های سخت و بی پیشینه قرار گرفته است قابل توجیه نیست چه نسل هایی که می دانند بایست در تناسب با قامت فهم ها و دانسته های شان وارد میدان شوند و ادای مسئولیت نمایند.
این قلم بار ها تذکر داده ام که پیچیدگی های اوضاع امنیتی این ولایت ابعاد ناخوانده ای فراوان دارد و باید در همین سیاق های بسیار خطرناک به مسایل داخلی آن پرداخته شود. معضل بدخشان تنها این نیست که این جا و یا آن جا به دست طالبان می افتد بلکه فراتر از آن باید اوضاع این ولایت را در ابعاد وسیع تر و نگاه کشور های بزرگ نظیر چین، روسیه، امریکا و پاکستان به بدخشان و تاثیر ژئو استراتیژیک آن بر امنیت منطقه و همسایه های دیوار به دیوار ما، مورد مطالعه قرار داد.
چنانچه می گویند بدخشان به لانه ی عناصر خارجی مبدل شده است. از دید همسایه های بزرگ و قدرتمند ما به خصوص چینایی ها و روس ها حضور این نیروها در این منطقه ی حساس، تهدید مباشر برای امنیت آن ها تلقی می شود. به عبارت دیگر وقتی مناطق بیش تر در بدخشان سقوط کنند و ساحاتی وسیع تری به دست طالبان بیفتند، عناصر خارجی فرصت ظهور بیش تر پیدا می کنند و دست به تحرکات بیش تری می زنند و این جاست که طرف های معینی در تناسب با انشکاف اوضاع در این جغرافیای حساس، واکنش نشان می دهند. هرچه وضعیت در این استقامت ادامه پیدا کند به همان پیمانه فرصت مداخله ی بیرونی و سرباز گیری های استخباراتی فراهم می گردد. در یک چنین حالتی نباید این احتمال را بعید بدانیم که بدخشان بار دیگر به جولانگه ی قطعات نظامی خارجی مبدل می شود و سرنوشت مردم مظلوم آن -خدای ناخواسته- به دست بیگانه ها و شاید برای همیشه رقم می خورد.
پس التماس من از همه و به خصوص جوانان فهیم -اعم از ملا و مکتبی، چپی و راستی-این است که اختلاف ها را کنار بگذارید و در زیر یک پلت فرم، برای نجات زادگاه تان-تادیر نشده- به راه بیفتید. شاید بپرسید که چه کاری مانده و شما چگونه می توانید آن را به سر برسانید. این قلم برای این که شما بتوانید مؤثرتر در رابطه به اوضاع این ولایت نقش ایفا نمایید، موارد زیر را به صورت اجمال و شاید پراکنده، پیشنهاد می نمایم و امیدوارم این پشنهاد سنگ بنای یک تحول قرار بگیرد.
به باور من بهتر خواهد بود که جوانان در بدخشان برای رسیدگی بهتر به امور این ولایت یک آدرس معین تحت نام” انجمن فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نجات بدخشان” را با مشخصات زیر تاسیس نمایند و مطمئن باشند که اگر در زیر یک سقف کلان جمع شوند می توانند بر اوضاع تاثیر بگذارند و به مردم شان در همه ی زمینه ها کمک برسانند.
۱)این انجمن باید سرتاسری باشد؛
۲)در این انجمن باید از همه ی طیف های فکری، حزبی، سیاسی و گروهی عضویت داشته باشند؛
۳)اعضای این انجمن باید از طریق اتحادیه های جوانان در ولسوالی ها و یا حوزه های جغرافیایی به صورت کتبی به آن، معرفی شوند؛
۴)باید اعضای این انجمن -برای جلوگیری از بروز اختلافات و همچنان سوء استفاده های سیاسی- در مقاطع زمانی مختلف، تعویض شوند یعنی علی البدل باشند؛
۵)بهتر خواهد بود مقر این انجمن شهر فیض آباد باشد و یک نمایندگی فرعی آن در کابل نیز ایجاد گردد؛
۶)بهتر خواهد بود رئیس و معاونان این انجمن برای هر شش ماه، انتخاب شوند و بار دوم برای یک مرحله ی معین حق انتخاب را نداشته باشند؛
اما، این انجمن می تواند اهداف و مسئولیت های زیر را در جدول اعمال خود قرار بدهد.
۱)باید فقط نجات بدخشان هدف آن باشد، یعنی به هیچ طرفی جدای این مسئله نلغزد؛
۲)باید یک آدرس معین داشته باشد؛
۳)باید استفاده از خدمات انترنتی در جهت بسیج نیروهای اجتماعی از طریق راه اندازی نشست های مجازی منظم (Zoom) و یک جریده ی الکترونیکی با محتوا را مورد توجه قرار بدهد؛
۴)باید تماس با علما و ارباب نفوذ و جلب حمایت آن ها در تمامی قلمرو بدخشان از طریق ایجاد یک کمیته ی معین به این ارتباط را مطمح نظر قرار بدهد؛
۵)باید از موضع گیری ها و فعالیت های قومی، حزبی، گروهی، فکری و طبقاتی جهت رفع و دفع حساسیت ها و حفظ وحدت اعضای خود، اجتناب نماید؛
۶) باید برای گشودن روزنه های تماس با سران طالبان به عنوان یک واقعیت و تبیین توطئه های پیدا و پنهان در رابطه به حال و آینده ی بدخشان، تلاش نماید؛
۷)باید برای تخلیه ی کامل بدخشان از حضور جنگجویان خارجی از طریق اطلاع رسانی هدفمند در میان طالبان، سعی به خرج بدهد؛
۸)باید با دانشجویان و کدر های علمی بدخشان در داخل و خارج کشور با ایجاد مکانیسم معین، تماس برقرار نماید و از طریق ایجاد یک پایگاه معلوماتی، در باره ی زمینه ها و سطح تحصیل تمامی آن ها، اطلاع حاصل نماید؛
۹)باید با همه ی طرف ها، گروه ها و احزاب سیاسی با حفظ کامل استقلالیت خطوط کاری خود، روابط حسنه برقرار نماید؛
اگر این کار ها به ثمر برسند جوانان بدخشان قادر خواهند بود در جهت تغییر وضعیت در زمینه های امنیتی، اداری، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی نقش مؤثر ایفا نمایند.
در اخیر قابل تذکر می دانم که:۱)اگر این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، این قلم می تواند به جوانان در زمینه های دیگر نیز به مشورت بدهد.۲)جوانان سایر ولایت ها می توانند از محتوای این پیشنهاد در تناسب با نیازها و واقعیت های ولایت های مربوطه ی خود، استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا