افغانستانپناهندگان

وزارت مهاجرین طالبان از بازگشت بیش از یک میلیون پناهنده در سال گذشته خبر داد

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان در دیدار با مقامات عالی‌رتبه سازمان ملل آمار جدیدی را اعلام کرد.

وی گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیون پناهنده افغان به صورت اجباری به کشور بازگشته‌اند.

حقانی تاکید کرد، اکثر این بازگشت کنندگان از کشور پاکستان بوده‌اند که به طور اجباری از این کشور اخراج شده‌اند.

علی محمد، یکی از مهاجرانی که از پاکستان بازگشته است، از وضعیت بد معیشتی خود شکایت کرد. او گفت مقامات باید برای آنان امکانات رفاهی فراهم کنند.

سازمان ملل نیز خواستار آن شد تا دولت افغانستان به چالش‌های مهاجران بازگشتی به صورت جدی عمل کنند.

بازگشت تعداد زیادی از پناهجویان افغان به این کشور در شرایط سخت اقتصادی موجود چالش‌های بزرگی را در پی خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا