آموزش

برنامه جهانی غذا: بسیاری از کودکان در افغانستان گرسنه به مکتب می‌روند

همزمان با روز جهانی آموزش، برنامه جهانی غذا گفته است که درحال حاضر بسیاری از کودکان در افغانستان گرسنه به مکتب می‌روند.

برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه،چهارم جدی در صفحه ایکس نگاشته است که روز بین‌المللی آموزش، به دنیا یادآوری می‌کند که وعده‌های غذایی در مکتب برای یادگیری امر ضروری است.

این اداره افزوده است که این برنامه در حال حاضر برای کودکان در مکتب بیسکویت توزیع می‌کند.

برنامه جهانی غذا همزمان با یاد آوری از روز جهانی آموزش در افغانستان تصریح کرده است که این سازمان هر بامداد، برای ۷۰۰ هزار دانش‌آموز پسر و دختر «بیسکویت مقوی» توزیع می‌کند.

برنامه جهانی غذا افزوده است که توزیع بسکویت به کودکان خانواده‌ها را تشویق می‌کند تا کودکان شان را به مکتب بفرستند.

گفتنیست که سازمان عفو بین‌الملل همزمان با روز جهانی آموزش که مصادف است با بیست‌وچهارم جنوری، کارزاری برای حمایت از آموزش دختران در افغانستان راه‌اندازی کرد.

روز جهانی آموزش در افغانستان درحالی فرا می‌رسد که با گذشت بیشتر از دو سال دختران بالا تر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

هر چند ممنوعیت دختران بالا تر از صنف ششم از مکتب با واکنش‌های گسترده همرا بود اما امارت اسلامی تا اکنون در مورد آغاز مجدد مکاتب برای دختران بالا تر از صنف ششم چیزی نگفته‌ است.

.

 

دکمه بازگشت به بالا