افغانستاناقتصادزندگی

شهروندان کابل نسبت به افزایش قیمت چوب برای گرمایش خانه شکایت دارند

شماری از ساکنان پایتخت افغانستان نسبت به افزایش قابل توجه بهای چوب، منبع اصلی انرژی مردم در فصل سرما، اعتراض دارند. آنان می‌گویند که قیمت چوب تنها طی یک‌ماه گذشته بیش از چهار هزار افغانی افزایش یافته است.

ساکنان کابل با اشاره به شرایط نا مساعد اقتصادی و نیازمندی، خواهان کاهش بهای چوب شدند تا بتوانند در فصل سرما برای گرم کردن منزل‌های خود از این ماده استفاده نمایند.

فروشندگان نیز توضیح دادند که هزینه خرید چوب برای آنان بسیار بالاست و مجبورند تا قیمت فروش را افزایش دهند تا خود را تعادل دهند.

از سوی دیگر، مقامات طالبان دلیل افزایش قیمت را کمبود منابع جنگلی عنوان کردند و بر استفاده از مواد سوختی جایگزین تاکید ورزیدند.

اما شهروندان پافشاری دارند که بهای چوب باید کاهش یابد تا آنان بتوانند در زمان نیاز به این منبع گرمایشی دسترسی داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا