افغانستان

کاردار سفارت ژاپن؛ توکیو از مردم افغانستان حمایت می‌کند

تاکایا تنماتو، کاردار سفارت ژاپن در کابل در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که کشور ژاپن از مردم افغانستان حمایت می‌کند. وی افزود، هدف ژاپن تقویت روابط با مردم افغانستان برای ایجاد روابط پایدار و اثرگذار است.

آقای تنماتو آموزش را یکی از حقوق بنیادین مردم افغانستان دانست و گفت، ژاپن تعهداتی برای حمایت از بخش آموزش و سایر بخش‌ها در افغانستان دارد.

وی همچنین تصریح کرد، ژاپن می‌خواهد روابط تاریخی خود را با مردم افغانستان پایدارتر سازد.

در تکمیل این موضوع، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز گفت، حکومت افغانستان مایل است روابط خود را با ژاپن توسعه دهد، در حالی که ت هنوز این گروه به رسمیت شناخته نشده است.

این اظهارات در حالی است که پیشتر سفارت ژاپن در کابل از حکومت طالبان خواسته بود منافع و حقوق مردم را در اولویت قرار دهد.

دکمه بازگشت به بالا