افغانستانپناهندگان

امارت اسلامی از امضا تفاهمنامه با هفت موسسه در بخش‌های مختلف خبر داد

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده که تفاهمنامه‌های میان این وزارت و هفت موسسه به ارزش بیش از یک میلیون دالر به امضا رسیده است.

این وزارت روزچهارشنبه، چهارم جدی با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که این قرار در بخش‌های مختلف برای نیازمندان در ولایت‌های بلخ، سرپل، بدخشان، هرات، نیمروز، بغلان، کندز و ننگرهار تطبیق خواهد شد.

به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این قرارداد با مؤسسات آموزشی کودکان و زنان افغانستان، مؤسسات بشردوستانه، اجتماعی، اقتصادی و انکشافی، حمایت های معارف، اکشن امداد، راه نوین به امضا رسیده است.

بر اساس خبرنامه‌ای این وزارت شورای ناروی مبلغ ۶ صدو ۹۳ هزار و ۷۳۵ دالر در بخش توزیع البسه زمستانی، کمک نقدی، مدیریت کمپ، ارجاع نیازمندان با موسسات دیگر و پرداخت کرایه ۴۹۰ خانواده‌ها در ولایت‌های بلخ و سرپل اختصاص داده است.

همچنین موسسه اجتماعی و انکشاف اقتصادی از اختصاص چهارصدو ۶۴۴ دالر در بخش‌های آموزش‌های حرفوی، تعلیم وتربیه، مشاوره حقوقی و ایجاد محل ورزش برای یک هزار و ۲۲ خانواده‌ در ولایت بدخشان خبر داد است.

در ادامه موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین نیز در بخش توزیع مواد خوراکی مبلغ ۷۵ هزار و ۱۶۶ دالر برای ۲۰۰ در ولایت بغلان و کندز کمک کرده است.

این در حالی است که به دنبال اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان و ایران و زمین‌لرزه ولایت هرات شمار نیازمندان در کشور افزایش یافته است.

 

دکمه بازگشت به بالا