افغانستانجهان

امارت اسلامی از کمک ۳۶ میلیون دالری جاپان خبر داد

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امارت اسلامی اعلام کرده که جاپان ۳۶ میلیون دالر در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک خواهد کرد.

این وزارت روزپنجشنبه، پنجم دلو با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که محمدعباس آخند، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث امارت اسلامی با ریویچی فونتسو، مسوول بخش دوم خاور میانه وزارت امور خارجه جاپان در مورد برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک دیدار و گفتگو کرده است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث امارت اسلامی در این دیدار گفته که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی از حوادث مختلف آسیب پذیر بوده و خواهان توجه مکتب، شفاخانه، غذا و سرپناه شده است.

همچنین مسوول بخش دوم خاور میانه وزارت امور خارجه جاپان با اشاره به ادامه حمایت از ادامه کمک‌های این کشور تاکید کرده که آنان تلاش می کنند تا در بخش‌های بنیادی انکشافی و ارتقای طرفیت مردم افغانستان همکاری کنند.

در خبرنامه‌ای این وزارت به نقل از ریویچی فونتسو آمده است که جاپان در سال جاری ۵۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

پیش از این نیز جاپان اعلام کرده بود که در همکاری با سازمان جهانی صحت برای تقویت ظرفیت پاسخگویی افغانستان به بیماری‌های عفونی ۶.۹ میلیون دالر کمک فراهم می‌ سازد.

 

دکمه بازگشت به بالا