افغانستانجهان

طالبان ترکیه را تهدید کرد: افغانستان دیگر میدان بازی اشغالگران نیست

طالبان طی اطلاعیه ای اعلام کرد : اعضای سازمان ناتو دیروز طی جلسه‌ای یکبار دیگر تصمیم مغرورانه و یکطرفه‌ی شان را برای دوام اشغال بیست ساله افغانستان اعلان کردند، آن‌ها گفتند که میدان هوایی کابل را پس از خروج نیروهای خود نیز در کنترول شان نگه می‌دارند و گویا با این کار روابط بشری و دیپلماتیک با افغانستان می‌داشته باشند.

به گزارش کوکچه، طالبان تاکید کرد: ترکیه، به حیث عضو سازمان ناتو؛ آماده‌گی نشان داده است که امنیت میدان هوایی کابل را به دوش بگیرد و به این هدف نیروهای خود را در افغانستان بگذارد.

در این بیانیه آمد هاست:‌با اینکه سازمان اشغالگر ناتو به رهبری امریکا پیمان پایان اشغال بیست ساله و ناروای افغانستان را امضا کرده، اما از سوی دیگر اینگونه تصامیم خودسرانه‌ی را اعلان می‌کند، که به معنای زیرپا کردن اراده و استقلال افغان‌ها پنداشته می‌شود.

طالبان مدعی شده که دوام حضور نظامی و به کنترول گرفتن میدان‌های هوایی اففغانستان به هدف روابط بشری و دیپلماتیک با افغان‌ها؛ کاملا غیر منطقی و برای افغان‌ها به هیچ صورت قابل پذیرش نیست.

این گروه همچنین هشدار داد: اگر این سازمان جهانی واقعا خواهان روابط بشری و دیپلماتیک با افغان‌هاست، باید از راه‌های بشری و دیپلماتیک به پیش آید، نه از راه نظامی.

به باور طالبان سازمان ناتو به بهانه‌ی تامین امنیت میدان‌های هوایی شاید می‌خواهد افغانستان را به میدان رقابت با رقبای منطقوی خود تبدیل کند، که این را افغان‌ها هرگز تحمل نمی‌توانند و نه هم به این کار علاقه دارند.

طالبان گفته است که امارت اسلامی افغانستان مکررا و بسیار به صراحت به اشغالگران واضح ساخته است که حضور نیروهای خارجی را در یک وجب خاک افغانستان هم نمی‌پذیرد.

این گروه همچنین نوشت: افغانستان به داشتن روابط دوطرفه‌ و حسنه‌ی دیپلماتیک با جهان بیش‌تر از دیگران متعهد است، اما حضور نظامی خارجی‌ها را، اگر با حضور یک عسکر هم باشد هرگز قبول ندارد. خارجی‌ها به هر غرضی که برای دوام حضور نظامی در افغانستان تلاش بکنند، افغان‌ها به نرخ جان شان در برابر آن ایستادگی می‌کنند.

طالبان در این بیانیه به دولت ترکیه هشدار داده است که کشور اسلامی ترکیه نیز مرتکب چنین اشتباه بزرگ نشود، که این نه به خیر ترکیه و نه هم به خیر آینده افغان‌هاست. مناسب نیست که یک کشور اسلامی به نمایندگی از کافران اشغالگر راه عداوت با کشور دیگر اسلامی را اختیار کند. امارت اسلامی افغانستان تعهد نموده است که خاک افغانستان نه بر ضد کسی استعمال می‌شود و نه هم به کسی دیگری اجازه می‌دهد که حضور نظامی و اشغالگرانه در کشور ما داشته باشد و یا افغانستان را به میدان رقابت با دیگران تبدیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا