افغانستانپناهندگان

صدها مهاجر اخراج شده از پاکستان وارد کشور شدند

در ادامه روند اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از اخراج دوصد مهاجر افغانستان از این کشور خبر داد.

این اداره روز دو‌شنبه، شانزدهم دلو در صفحه ایکس نوشته است که 223 تن از مهاجران افغانستان به تاریخ (15 دلو) دوباره به کشور برگشت نمودند..

وزارت امور مهاجرین افزوده است مهاجرین یاد شده پس از اخراج از سوی کشور پاکستان از طریق مرز سپین بولدک ولایت قندهار و مرز تورخم ولایت ننگرهار پس از اخراج دوباره به کشور برگشت نمودند

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

اخیرا پاکستان در برابر مهاجرین اهل افغانستان محدودیت‌های سختگیرانه وضع کرده است و روزانه صدها مهاجر را از این کشور اخراج می‌کند ..

این درحالی است که پاکستان بارها دلیل اصلی اخراج مهاجران به ویژه مهاجران اهل افغانستان را از خاک پاکستان، نداشتن اسناد قانونی عنوان می‌کند.

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا