افغانستاناقتصاد

شورای مقاومت ملی نگران سوءاستفاده طالبان از ذخایر ارزی افغانستان است

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه‌ای گفت که نگرانی‌های جدی در مورد احتمال سوءاستفاده طالبان از ذخایر ارزی کشور وجود دارد.

این شورا صندوق امانی تاسیس شده در سوییس را برای مدیریت منابع مالی افغانستان «غیرقانونی» خواند.

همچنین گفت که مصرف ذخایر برای برق و پاسپورت خلاف قوانین بانکی است و به «فربه شدن» طالبان کمک می‌کند.

در این زمینه دفتر سربازرس کمک‌های آمریکا به افغانستان نیز اظهارات مشابهی داشته و قرار داشتن طالبان در بانک مرکزی افغانستان را خطرآفرین دانسته بود.

شورای مقاومت ملی بر این باور است، زمانی که دولت مشروعی در افغانستان وجود ندارد، هیچ گروه یا جریانی حق تصمیم‌گیری در مورد منابع مالی کشور را ندارد.

طرح این هشدارها در شرایطی است که صندوق امانی افغانستان موارد محدودی را برای پرداخت‌های خود تایید کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا