افغانستان

انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان، وضعیت زنان در افغانستان و ایران را تحت بررسی قرار داد

موسسه بین‌المللی حقوق بشر انجمن وکلای دادگستری اعلام کرده است که این موسسه با هماهنگی نمایندگان مجلس بریتانیا تحقیقاتی را پیرامون بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان و ایران آغاز کرده است.

این انجمن اعلام کرد وضعیت زنان در افغانستان و ایران تحت بررسی قرار دارد و شباهتی با آپارتاید جنسیتی در این دو کشور دیده می‌شود.

این موسسه در بخشی از گزارش خود تاکید ورزیده است که وضعیت تبعیض‌آمیز زنان و دختران در افغانستان و ایران باید به رسمیت شناخته شود.

ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل نیز احتمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان را مطرح کرد.

ریچارد گلدستون، قاضی دیوان عالی آفریقای جنوبی نیز تاکید کرد، تبعیض هدفمند علیه زنان افغان و ایرانی می‌تواند مصداق آپارتاید جنسیتی در این دو کشور باشد.

این موسسه بین‌المللی اظهار داشت وضعیت زنان در این کشورها بسیار وخیم و آنان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود برخوردار نیستند.

انجمن وکلای دادگستری با تحقیقات خود می‌خواهد وضعیت حقوق زنان را در این کشورها روشن سازد.

دکمه بازگشت به بالا