افغانستان

سازمان کنترل مواد مخدر تاجیکستان: هیچ نشانه‌ای از کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان وجود ندارد

سازمان کنترل مواد مخدر تاجیکستان در گزارشی اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانه معتبری مبنی بر کاهش قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان مشاهده نشده است.

خبرگزاری تاس به نقل از این سازمان خبر داد که تولید مواد مخدر در آزمایشگاه‌های مخفی در افغانستان ادامه دارد و تولیدات غیرقانونی به تاجیکستان و سپس کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند.

بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۵ تن مواد مخدر در مناطق مرزی تاجیکستان کشف شده است.

این سازمان افزود، تاکنون اطلاعات کافی در مورد اقدامات طالبان علیه تولید و قاچاق مواد مخدر دریافت نکرده است.

پیشتر دفتر ملل متحد نیز گزارش داد تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است.

این گزارش‌ها نگرانی‌ها را در مورد ادعای طالبان مبنی بر ممنوعیت تولید مواد مخدر در کشور بیشتر کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا