افغانستان
موضوعات داغ

دولت کانادا بیش از 300 شهروند افغانستان را از پاکستان به کانادا انتقال داد

در ادامه روند انتقال شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان به کانادا، وزارت مهاجرت این کشور اعلام کرده است که به تازگی‌ بیش از 300 پناهجوی اهل افغانستان را در یک پرواز چارتر به کانادا انتقال داده است.

این وزارت نا وقت روز چهارشنبه، هژدهم دلو در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که 304 پناهجوی اهل افغانستان در یک پرواز چارت به کانادا منتقل شدند.

وزارت مهاجرت کانادا افزوده است که مهاجرین تازه انتقال داده شده به کانادا به شهر تورنتو منتقل شدند.

در همین حال این وزارت تصریح کرده است که این تعداد مهاجرین قرار است در 27 محل مختلف در سراسر کانادا جابجا شوند.

در همین حال وزارت مهاجرت کانادا اعلام کرده است که کانادا گفته است که تاکنون ۴۷ هزار و ۱۰ شهروند افغانستان را به این کشور منتقل کرده است

این در حالی‌ است که صدها تن از شهروندان افغانستان که پس از تسلط دوباره امارت اسلامی به کشورهای همسایه رفتند تا به پرونده‌های مهاجرت‌شان رسیدگی‌ شود، تا کنون در انتظار تخلیه از سوی کشورهای مهاجرپذیر از جمله کانادا به‌ سر می‌برند.

گفتنیست که پس از افزایش اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان، کانادا روند انتقال مهاجرین را به آن کشور شدت بخشیده است.

دکمه بازگشت به بالا