نگاه‌ها

آیا جمهوریت، عدالت و حکومت همین است؟

این شهید گلگون کفن، علوم نظامی را در افغانستان، در اکادمی نظامی ترکیه و بعد در ایالات متحده آمریکا فرا گرفت. بعد از انجام خدمت در پلان گذاری ستر درستیز، دوره ارکان حربی را در آمریکا به پایان رساند. با آن همه تحصیل و تجربه، بجای آنکه در بخش های رهبری و مدیریتی دستگاه نظامی استخدام می شد، دوباره به عنوان سرباز در میدان جنگ فرستاده شد. همچنان، طوریكه شما نیز شنیدید، پدر این جوان که یکی از کدرهای نظامی کشور می باشد، بخاطر ملاحظات کوچک قومی و زبانی از حکومت اخراج گردید.

برعکس، یک حلقه کوچک و ظالم به شمول یک کامپیوتر کار که حتی رتبه های نظامی را نام گرفته نمی تواند، خلاف قانون به حیث همه کاره دستگاه نظامی کشور تعین و بخاطر حفظ منافع گروهی، تبعیضات قومی، سو استفاده از امکانات حکومتی، فساد مالی و اداری و چپاول دارایی ملی را به شکل بی سابقه افزایش می دهد.

از دست دادن جوانان، هم‌نسلان و هموطنان مبارز از اقوام شریف تاجیک، پشتون، ازبیک و هزاره خیلی دردناک می باشد اما دردناکتر از همه اینست که این همه جوانان رشید و هموطنان با افتخار کشور مان در دفاع از یک حکومت فاسد، غیر ملی و غیر قانونی به خاک و خون کشانیده می شوند و یگانه نتیجه این همه قربانی های مردم عزیز، تداوم حاکمیت غیر قانونی و حکومتداری سلیقه ای عبدالله و غنی می باشد نه چیزی دیگری.

من و همکارانم در این غم و اندوه جانکاه، با خانواده جنرال عظیمی و تمام مردم عزیز و اقوام شریف افغانستان خود را شریک می دانیم.
محمد جواد رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا