جهان

نخست وزیر موقت پاکستان: مردم نتایج انتخابات را پذیرفته‌اند

پس از روز‌ها جنجال میان نامزدان انتخاباتی در پاکستان انورالحق کاکر، نخست وزیر موقت این کشور اعلام کرده که مردم نتایج انتخابات این کشور را پذیرفته‌‌اند.

روزنامه داوون پاکستان روزسه‌شنبه، بیست‌وچهارم دلو گزارش داده که نخست وزیر موقت این کشور از عملکرد کمیسیون انتخابات و ارتش برای برگزاری انتخابات اخیر دفاع کرده است.

او با انتقاد از احزاب سیاسی پاکستان به دلیل شکست‌ آن‌ها در «تصویب قوانین موثر» برای رفع‌ خلا‌های انتخاباتی پاکستان انتقاد کرده و افزوده است که انتخابات بر اساس قانون و طرزالعملی که به تصویب مجلس رسیده بود برگزار شد.

آقای کاکر تمامی اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات سراسری پاکستان را رد کرده است.

این در حالی است که در روز‌های گذشته شماری زیادی از هواداران احزاب سیاسی در شهر‌‌های مختلف پاکستان به دلیل عدم شفافیت و تقلب در انتخابات پاکستان تظاهرات کرده‌اند.

گفتنی است که نتایج نهای انتخابات پاکستان روزیکشنبه، ۱۱ فبروری اعلام شد که بر اساس آن حزب مسلم ‌لیگ شاخه نواز ۷۹ کرسی پارلمان این کشور و حزب مردم ۵۴ کرسی را به‌دست آورده‌اند.

در همین حال هیچ یکی از احزاب سیاسی در این انتخابات سراسری پاکستان نتوانستند شمار کافی کرسی‌ها را به دست آوردند.

بر اساس آمار‌های نهایی انتخابات پاکستان نامزدان حزب تحریک انصاف مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور ۱۰۱ کرسی را به دست آورده است.

 

دکمه بازگشت به بالا