افغانستان

بیش از ۸۰ فیصد زنان افغانستان به خدمات پلیس و دادگاه دسترسی ندارند

شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند نتایج یک پژوهش جامع را منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از ۸۰ فیصد زنان در افغانستان به خدمات پلیس و دادگاه دسترسی ندارند.

این پژوهش که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با مصاحبه حضوری و آنلاین با ۵۰۰ زن در ۱۱ ولایت افغانستان انجام شده است، نشان می‌دهد که ۸۶ فیصد زنان افغان با چالش‌های روانی و ۷۷ فیصد خشونت خانگی مواجه هستند.

گزارش دیگر این پژوهش به تجربیات ۲۴۰ زن افغان در پاکستان پرداخته و نشان می‌دهد که تقاضای سکونت مجدد ۵۳ فیصد زنان مهاجر از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ در حال بررسی و ۳۲ فیصد آن رد شده است.

همچنین گزارش سوم بر مصاحبه با زنان جوان افغان در هند تمرکز داشته و نشان می‌دهد بیش از یک چهارم پناهجویان در این کشور زنان مجرد افغان هستند.

پژوهش‌های گسترده نشان می‌دهد وضعیت حقوقی، امنیتی و روانی زنان افغان در داخل و خارج از کشور بسیار وخیم است. شبکه حقوق زنان از سازمان ملل خواسته تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد.

دکمه بازگشت به بالا