افغانستاناقتصادجهانحقوق بشرزندگی

کمک 1.9 میلیون دالری سویس به صندوق بشردوستانه افغانستان

اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد(اوچا) از کمک 1.9 میلیون دالری کشور سویس به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داده است.

این اداره روز یک‌شنبه، بیست و نهم دلو در صفحه ایکس نگاشته است که کشور سویس مبلغ 1.7 میلیون فرانک که معادل آن 1.9 میلیون دالر می‌شود به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

در همین حال اوچا در مورد این که این مبلغ پول ارسال شده از سوی سویس در کدام بخش به مصرف خواهد رسید چیزی نگفته است.

پیش از این نیز کشور سویس مبلغ چهار میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده بود.

پیش از این اوچا اعلام کرده بود که بیجاشدگان داخلی، بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه از چالش‌های عمده‌ در افغانستان نیازمندی افغان ها را به کمک‌های بشردوستانه افزایش داده است.

 

دکمه بازگشت به بالا