آموزشافغانستان

وزارت صحت عامه طالبان از آغاز جذب دانش‌آموختگان دختر در مقطع پرستاری خبر داد

وزارت صحت عامه طالبان با ارسال نامه‌ای به ریاست‌های صحی ولایات، روند جذب دانش‌آموختگان دختر در مقطع پرستاری را آغاز نمود.

به نقل از خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان قرار دارد، این نامه به ریاست‌های صحت عامه ۱۱ ولایت از جمله کابل، پنجشیر، بامیان، غزنی، لوگر و پکتیکا ارسال شده است.

طبق این گزارش، وزارت صحت طالبان دستور داد تا دانش‌آموختگان دختر که صنف ۱۲ مکتب را تمام کرده‌اند در رشته پرستاری را در انستیتوت‌های آموزشی وابسته به خود جذب نمایند.

این تصمیم درحالی گرفته شده که طالبان تاکنون مانع حضور دختران در دانشگاه‌ها شده است.

اما ظاهرا با توجه به کمبود نیروی پرستاری در کشور تصمیم به جذب دانش‌آموختگان دختر گرفته شده است.

با این وجود مشخص نیست آیا دختران پس از دانش‌آموختگی مجاز به مشاغل پرستاری خواهند بود یا همانند دیگر زنان متخصص افغانستان باید در خانه‌های خود بمانند.

دکمه بازگشت به بالا