افغانستان

سازمان مهاجرت؛ افغانستان با بحران بشری بی پیشینه‌ای روبه‌رو است

سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی اعلام کرد که افغانستان به دلیل اخراج پناهجویان از پاکستان با بحران بشری شدیدی مواجه است.

آی‌او‌ام در گزارش خود از وضعیت بسیار نگران‌کننده مردم این کشور خبر داد و آمار اخراج ۵۰۰ هزار پناهجوی افغان را در چهار ماه گذشته از پاکستان اعلام کرد.

این سازمان تاکید کرد، مردم افغانستان به راه‌حل‌های پایدار و درازمدت همراه با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

آی‌او‌ام از وضعیت وخیم بازگشت کنندگان از پاکستان خبر داد و گفت، بعضی از این افراد با چالش‌های شدید زندگی، بیماری و فقر روبرو هستند.

آی‌او‌ام تاکید کرده که وضعیت بحرانی فعلی افغانستان نتیجه تغییرات سیاسی سال گذشته و اخراج پناهجویان از پاکستان است.

این سازمان همچنین گفت، دو سوم مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند در حالی که سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌رسان بودجه‌های بسیار محدودی برای کمک‌رسانی به افغان‌ها دارند.

دکمه بازگشت به بالا