افغانستان

سالنگ و برخی شاهراه‌های دیگر در اثر برف‌باری مسدود شده است

وزارت فواید عامه حکومت سرپرست می‌گوید که در نتیجه‌ برفباری‌های اخیر مسیر سالنگ و برخی شاهراه‌های دیگر مسدود شده است.

این وزارت به روز دوشنبه، هفتم حوت با نشر خبرنامه‌ی گفته که شاهراه سالنگ‌ها ساعت ۱۱:۵۵ شب گذشته از اثر برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحه دید به‌روی ترافیک مسدود شده است،

در خبرنامه آمده که پرسونل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها تلاش می‌کند با مساعد شدن هوا و متوقف شدن برف‌باری و طوفان این شاهراه را پاک‌کاری و به‌روی تردد وسایط بازگشایی کند.

وزارت فواید عامه حکومت سرپرست افزوده که مسیرهای پوسته شش پل – کوتل حاجیگک، مسیر کوتل شاطو از ولسوالی یکاولنگ – ولسوالی پنجاب، مسیر آبقول – کرمان ، مسیر ورس- پل بندشوی و مسیر ورس – کوتل قناق در ولایت بامیان نیز از اثر برف‌باری شدید به‌روی ترافیک مسدود شده است.

طبق خبرنامه این وزارت، در ولایت غور نیز برف‌باری جریان دارد و مسیر بند بکک، کرمان، شاتیغ و بند بایان از اثر برف‌باری‌های شدید بروی ترافیک مسدود است.

همچنان به گفته وزارت فواید عامه، مسیرهای مرکز نیلی- خدیر، نیلی – ولسوالی گیتی و مسیر نیلی – کوتل قناق ولایت دایکندی نیز از اثر برف‌باری بروی ترافیک مسدود شده اند.

وزارت فواید عامه افزوده که پرسونل این اداره در نقاط مختلف کشور مصروف برف پاکی شاهراها و نقاط آسیب‌پذیر است.

این وزارت مردم خواسته که حین رفت‌وآمد در مسیرهای دشوارگذر ضمن داشتن لباس گرم زمستانی، مواد خوراکی، برای وسایط شان چین داشته باشند و برای جلوگیری از حوادث ترافیکی قوانین را مراعات کنند.

دکمه بازگشت به بالا