جهانحقوق بشرنگاه‌ها

حرکت دادخواهی خبرنگاران جشنواره اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان را نمایشی خواند

حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان در واکنش به تدویر “جشنواره‌ی جایزه برتر رسانه‌ی افغانستان” از سوی اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان، این جشنواره را “نمایشی” خوانده و گفته است که برگزاری چنین برنامه‌ها از درد خبرنگاران نمی‌کاهد.

اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان به ریاست حجت‌الله مجددی به روز دوشنبه، هفتم حوت در نشستی زیر نام جشنواره جایزه برتر رسانه‌ی افغانستان از شماری از خبرنگاران تقدیر کرد.

ساعاتی پس از ختم این نشست، حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان که مجموعه از خبرنگاران را شامل می‌شود، با نشر اعلامیه‌ی نسبت به تدویر این جشنواره واکنش نشان داد.

در اعلامیه حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان آمده که اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان با تدویر جشنواره جایزه برتر رسانه‌ی افغانستان، آن هم در یک مکان پرهزینه “پول خبرنگاران مظلوم” را هدر داده است.

در اعلامیه حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان آمده است: “این گونه برنامه‌ها و حرکت‌های نمایشی از سوی چنین نهاد‌های خود خوانده هیچ درد خبرنگاران افغانستان را درمان کرده نمی‌تواند بلکه خیانت دیگر در حق خبرنگاران بی‌کار که نان خوردن شب و روز خویش را ندارند است.”

حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان را نهاد خودخوانده توصیف کرده و افزوده است که این اتحادیه “هیچ مشروعیت قانونی و رسمیت رسمی نزد خبرنگاران افغانستان ندارد.”

این حرکت، اتهاماتی را نیز علیه رییس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان مطرح کرده و گفته است که او “با فعالیت مرموز از چند سال به این طرف حق خبرنگاران افغانستان را حیف میل کرده و … بالای سرنوشت خبرنگاران و جامعه رسانه‌ی افغانستان تجارت کرده و می‌کند. “

در اعلامیه این مجموعه‌ی خبرنگاران از حکومت سرپرست خواسته شده که جواز چنین نهاد‌ها را لغو کند.

حرکت دادخواهی خبرنگاران همچنان از نهادهای خارجی که حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان هستند نیز خواسته که “با چنین نهاد‌های غیر مشروع وارد معامله نشوند.”

 

دکمه بازگشت به بالا