افغانستاناقتصاد

قرارداد استخراج معادن جست و سرب غور امضا شد

وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست می‌گوید که قرار داد استخراج معدن جست و سرب ولایت غور را به ارزش ۹۰ میلیون دالر با دو شرکت خصوصی امضا کرده است.
این وزارت به روز پنج‌شنبه، ۱۰ حوت با نشر خبرنامه‌ی گفت که بلاک اول سرب و جست غور بیش از ۱۷۵ کیلومتر مربع مساحت دارد که در گام نخست ۱۰ میلیون دالر و در مرحلۀ بعدی بیش از ۳۶ میلیون و ۲۰۷ هزار دالر در آن سرمایه گذاری خواهد شد.
بر اساس خبرنامه ، نیمی از بلاک سوم سرب و جست دارای بیش از ۱۰۴ کیلومتر مربع مساحت است که در مرحلۀ اکتشاف بیش از شش میلیون دالر و سپس اضافه از ۴۱ میلیون دالر در آن سرمایه گذاری خواهد شد.
به‌گفته وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست هر دو شرکت قراردادی استخراج معادن جست و سرب، شرکت های داخلی اند.

 

دکمه بازگشت به بالا