افغانستان

طالبان از راه‌اندازی یک کنفرانس در زمینه بدیل‌های خشخاش در افغانستان خبر داد

سازمان ملل متحد قصد دارد در آینده‌ای نزدیک یک کنفرانس بین‌المللی مهم را در زمینه کشت تولیدات جایگزین خشخاش در کابل، پایتخت افغانستان برگزار کند.

طبق گزارش تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل دولت طالبان است، هدف از برگزاری این کنفرانس جذب حمایت مالی بین‌المللی برای کشاورزان افغانستانی در زمینه کشت تولیدات جایگزین خشخاش خواهد بود.

این خبر پس از دیدار پینو آلارچی، رییس پیشین اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد با مقامات طالبان اعلام شد. آلارچی که به افغانستان سفر کرده بود، با ملا عبدالغنی برادر، معاون اول ریس‌الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ملا عبدالغنی برادر ادعا کرد که دولت طالبان موفق شده است تا تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را به‌طور کامل متوقف کند.

هرچند تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس مهم بین‌المللی در گزارش اعلام نشده، اما قصد سازمان ملل از برگزاری آن، جلب حمایت مالی بین‌المللی برای امری حیاتی یعنی کشت محصولات جایگزین خشخاش در افغانستان به منظور کاهش فقر و بهبود اوضاع اقتصادی مردم این کشور اعلام شده است.

دکمه بازگشت به بالا