افغانستان

تداوم اخراج افغان‌ها از پاکستان؛ اخراج بیشتر از پنج هزار نفر طی یک هفته گذشته

رسانه‌های پاکستان اخیرا گزارش داده‌اند که طی یک هفته گذشته بیش از پنج هزار مهاجر افغانی از این کشور اخراج شده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی تاکید ورزیده‌اند که از ابتدای روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور، بیشتر از ۵۰۳ هزار نفر به کشور خود بازگردانده شده‌اند.

پاکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود تا تاریخ اول نوامبر ۲۰۲۳ فرصت خروج از کشور را به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی بدهد و بعد از آن اخراج را آغاز کرد.

این تصمیم با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شد اما پاکستان اخراج‌ها را ادامه داده است.

همزمان وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان از بازگشت بیشتر از یک هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، از آغاز اخراج‌ها تاکنون حدود ۵۴۱ هزار پناهجو اخراج شده‌اند که نشان از ابعاد وسیع این فرایند دارد.

پاکستان با وجود واکنش‌های بین‌المللی اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است.

دکمه بازگشت به بالا