افغانستان

وزارت انرژی و آب از احتمال جاری‌شدن سیلاب در برخی از حوزه‌های دریایی هشدار داد

وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست از احتمال سرازیر شدن سیلاب و افزایش سطح آب دریا‌ها (رودخانه‌ها) در بعضی از ساحات حوزه‌های دریایی کشور خبر داده است.

این وزارت به روز چهارشنبه، پانزدهم حوت با نشر خبرنامه‌ی گفته که از امروز (15) تا 17 حوت احتمال سرازیر شدن سیلاب و افزایش سطح آب دریاها وجود دارد.

در خبرنامه وزارت انرژی و آب آمده که بنا بر تغیرات اقلیمی و بر اساس تحلیل‌های مقایسوی ارقام ستیشن‌های هایدرومتیورلوژیکی و همچنان با درنظرداشت پیشگوئی اداره هواشناسی کشور و ارگانهای معتبر بین‌المللی مبنی براحتمال ریزش باران و برف نسبتا شدید همراه با سیلاب‌های آنی در حوزه های دریایی هریرود و هلمند پیش‌بینی میشود.

این وزارت افزوده است که امروز و دو روز آینده احتمال سرازیر شدن سیلاب ناشی از بارندگی، و ذوبان برف با بلند شدن سطح آب در مسیر دریاهای کوشک و کاشان، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب و ترنک و بعضی سیلبرهای مربوطه متصوراست.

وزارت انرژی و آب از باشندگان مناطق پایین‌دست دریاها خواسته که حین جاری شدن سیلاب یا آب‌خیزی از نزدیک شدن به این ساحات خودداری کنند.

گفتنی است که بارندگی‌های اخیر در شماری از ولایت‌های افغانستان علاوه بر خسارات مالی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی تلفات جانی نیز در پی داشته است.

 

دکمه بازگشت به بالا