پناهندگانجهان

وزیر داخله اتریش خواهان اخراج پناهجویان رد شده افغان و سوری شد

گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش در دیدار با همتایان اروپایی خود در بروکسل، خواستار اخراج فوری پناهجویانی شد که درخواست پناهندگی آنان رد شده است.

وی تاکید کرد که بیشترین تعداد درخواست‌ها از سوی شهروندان سوریه و افغانستان صورت می‌گیرد و قوانین جاری اتحادیه اروپا اجازه اخراج آنان را نمی‌دهد.

کارنر خواستار بررسی مجدد قوانین و تعیین مناطق امن بالقوه در کشورهای افغان و سوریه برای اخراج پناهجویان شد.

او دمشق را منطقه امن بالقوه برای بازگرداندن سوری‌ها عنوان کرد اما در مورد افغانستان منطقه خاصی را مشخص نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که آمار اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد سوریه و افغانستان بیشترین درخواست‌کنندگان پناهندگی هستند.

سیاست وزیر داخله اتریش نشان دهنده تمایل این کشور به سخت‌گیری بیشتر در مورد مهاجران و پناهجویان است.

پیش از این، کشورهایی همچون بریتانیا و آلمان نیز قوانین سخت‌تری را برای درخواست‌هیا پناهندگی و تعیین تکلیف پناهندگان رد شده ارائه کرده بودند.

دکمه بازگشت به بالا