افغانستاناقتصاد

وعده طالبان به تهران؛ با اتمام ذخایر تریاک در انبارها، قاچاق مواد مخدر کاهش می‌یابد

مسئله افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران یکی از موضوعات مورد بحث مقامات دو کشور بوده است.

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اخیرا اظهاراتی از طرف طالبان را در این زمینه منعکس کرده است.

اسکندر مومنی گفت، طالبان به نمایندگان ایران اعلام کرده‌اند که وجود انبارهای مواد مخدر انباشته شده طی سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش اخیر قاچاق این مواد به ایران بوده است.

طالبان وعده داده‌اند با تخلیه این انبارها، میزان ورود مواد مخدر به کشور همسایه تا حدود ۹۰ فیصد کاهش خواهد یافت.

هرچند آقای مومنی ادامه تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان را تایید کرد و گفت، نشانه‌ای از کاهش قاچاق دیده نمی‌شود.

این موضوع نشان دهنده اهمیت برنامه‌ریزی مشترک دو کشور در مبارزه با این قاچاق می‌باشد.

این در حالی است که سازمان ملل تاکنون چندین بار تاکید ورزیده که در حاکمیت طالبان، تولید مواد مخدر در افغانستان به شدت کاهش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا